UniqResort is dé gespecialiseerde projectontwikkelaar als het gaat om villa’s en appartementen in Nederland, Frankrijk en Florida. Wij verzorgen op professionele wijze de volledige aankoop en zijn van alle markten thuis op het gebied van (recreatie-) projecten. Uiteraard gebeurt dit altijd in nauw overleg met u. Het is immers uw villa en uw toekomst.

INVESTEREN IN RECREATIEF VASTGOED

Investeren is maatwerk, want niet iedereen investeert om dezelfde redenen. De één droomt al jaren van een tweede woning op een schitterende locatie, de ander is puur op zoek naar een uitstekende, waardevaste belegging. Wat de reden voor investering ook is, iedereen die geïnteresseerd is in een hoogwaardig product van UniqResort wordt vanaf de allereerste stap begeleid door onze specialisten.

Wij geven u graag vrijblijvend advies op maat en informeren u over de mogelijkheden die voor u interessant zijn. Aan de hand van uw wensen brengen wij een gedegen advies op maat uit. Uiteraard is een persoonlijk gesprek in uw agenda te passen, thuis en in de avonduren.

BREED DIENSTENPAKKET

Het dienstenpakket van UniqResort gaat ver. Maar u bepaalt hoe ver. U heeft de keuze uit een breed pakket specialismen. Zoals juridische ondersteuning, bemiddeling bij het vinden van de juiste financiering en het opstellen van een contract. Maar ook bij gewone dagelijkse zaken als op tenaamstelling van water en elektra kunt u rekenen op UniqResort.

MAXIMALE AANDACHT

UniqResort weet waar ze mee bezig is. Of het nu de aankoopprijs betreft, de constructie, de locatie, lokale ontwikkelingen of de voorzieningen. Elk facet krijgt alle aandacht. Voor de koper letterlijk en figuurlijk een zeer aantrekkelijk beleggingsobject met een goed rendement en zonder zorgen.

ERVARING

Zoals gezegd, UniqResort is een zeer ervaren projectontwikkelaar. Prachtige recreatieprojecten als “Chateau des Gipières” in de Provence, “Residence Caesar Domus” nabij Saint Tropez en “Village Saint Loup” in Cap d’Agde zijn hier uitstekende voorbeelden van. 

Maar waar wij uw speciale aandacht voor vragen is het project in Den Haag, Uniq Wonen in Vroondaal, TradeWinds MarinaResort Homosassa – USA en VillaResort Golf de Gascogne – FR.  Prachtige projecten in Florida-USA, Zuid Frankrijk en Nederland.

PROFESSIONEEL

De verschillen in taal, cultuur en wetgeving maken, ook in een land als Frankrijk, het inschatten van een situatie erg lastig. Voor onze medewerkers is dit echter dagelijks werk. Ons team bestaat uit pure professionals met een schat aan ervaring op het gebied van onroerend goed. Ze spreken de (vak)taal vlekkeloos.

 

 

DISCLAIMER

Gegevens op onze website

UniqResort besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan UniqResort niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. UniqResort  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is UniqResort niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. Tevens aanvaardt UniqResort geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens UniqResort via deze website.

 

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat mogelijk (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. UniqResort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (mogelijk gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door UniqResort worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UniqResort is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

 

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. UniqResort garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

 

Privacy statement

UniqResort respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. UniqResort vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten.

 

Gegevens die we verzamelen:

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert.
 • Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Als u een website of app van ons bezoekt:

 • verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
 • U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.


Als u een overeenkomst met ons aangaat:

 • verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
 • verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.
 • hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.
 • kunt u van ons een nieuwsbrief of aanbieding ontvangen om u van dienst te zijn (promotie- en marketingdoeleinden). We gebruiken uw gegevens voor het doeleind u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op social media platforms. U kunt u hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren) om u de nieuwsbrief of aanbieding toe te sturen (zoals uw e-mailadres).
 • wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.


Communicatie via social media:

 • wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook,  Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

 

Archiefdoeleinden:

 • er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaart worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Inschakeling van derden

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. 

 

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs.